Bainistíocht Tráchta / Traffic Management

Current Traffic Management Notifications


Cuirfear gach socrú bainistíocht tráchta san áireamh ar an gcóras Mapalerter atá ar fáil ar https://www.mapalerter.com

All temporary traffic management arrangements will be included on the MapAlerter system which can be accessed at https://www.mapalerter.com

 

Nuashonrú ar Dhul Chun Cinn Oibreacha d’áitritheoirí Bhaile Mhic Íre / Works Progress Update to residents of Ballymakeera.

Ba mhaith le Tionscadal Forbartha N22 Baile Bhuirne go Bóthar Macroom comhairle a thabhairt duit go mbeidh ailíniú an L3409 (Bóthar Clondrohid) i mBaile Mhic Íre ag aistriú ón acomhal atá ann cheana ar an N22 (os coinne The Fabulous Fabric Company) go dtí an t-acomhal nua ag Tonn Láin.

Coinneofar rochtain áitiúil ar áitribh.

Tiocfaidh sé seo i bhfeidhm ó 08:00 Dé Sathairn 25 Meán Fómhair 2021.

Ba mhaith linn leithscéal a ghabháil as aon mhíchaoithiúlacht a chruthaítear agus buíochas a ghabháil leat as do chomhoibriú leis na hoibreacha. Is féidir ceisteanna a chur chuig 087-4581555 nó info@n22bbm.ie

The N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development Project would like to advise you that the alignment of the L3409(Clondrohid Road) in Baile Mhic Íre will be switching from the existing junction on the N22 (opposite The Fabulous Fabric Company) onto the new junction at Tonn Láin.

Local access to properties will be maintained.

This will come into effect from 08:00 on Saturday 25th September 2021.

We would like to apologise for any inconvenience caused and to thank you for your cooperation with the works. Queries can be made to 087-4581555 or info@n22bbm.ie