Nuacht / Updates

Tógáil Acomhal Thonn Láin / Construction of Toonlane Junction

Tá Acomhal Thonn Láin suntasach i gcomhthéacs scéim fhoriomlán an N22BBM toisc go bhfuil sé ar cheann de thrí acomhal lán ghluaiseachta ar an scéim.The Toonlane Junction is significant in the context of the overall N22BBM scheme as it is one of only three full-movement junctions on the scheme.Construction...

Read more...

N22BBM S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin / S24 Coolyhane Overbridge – Update

Droichead 3-réise is ea an S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin, a thógann L-7480 Bóthar Áitiúil Chúil Liatháin a thrasnaíonn thar príomhlíne nua an N22. Tá suntas áirithe ag baint leis an struchtúr seo toisc gurb é an chéad struchtúr ar an tionscadal é a bheidh oscailte d’úsáid phoiblí. Tá an droichead...

Read more...

Nuashonrú ar Dhul Chun Cinn Oibreacha d’áitritheoirí Bhaile Mhic Íre / Works Progress Update to residents of Ballymakeera.

The N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development Project would like to advise you that the alignment of the L3409(Clondrohid Road) in Baile Mhic Íre will be switching from the existing junction on the N22 (opposite The Fabulous Fabric Company) onto the new junction at Tonn Láin.Local access to properties will be maintained.This...

Read more...

Nóta Faisnéise – Information Note

Tá sraith nua de Europe From Above ag tosú ar chainéal teilifíse National Geographic oíche Dé hAoine 10 Meán Fómhair 2021 ag 9.00pm.Tá Éire le feiceáil ag an tús, sa tsraith seo agus tá an chéad 10 nóiméad den chlár bunaithe ar thionscadal Forbartha Bóthar Bhaile Nuirne go Macroom an N22. Tá...

Read more...

Dúnadh N22 ag Cúil na Cathrach Lúnasa 2021 – Closure of N22 at Coolnacatheragh August 2021

Beidh Jons-John Cradock JV Ltd., thar ceann Chomhairle Contae Chorcaí, i mbun oibreacha bóthair ar bhóthar an N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha, i gceantar Cúil na Cathrach, a éileoidh go ndúnfar an bóthar 5 oíche as a chéile, ón Luan 16ú. Lúnasa go Satharn 21 Lúnasa. Dúnfar an bóthar ó 20.00 go...

Read more...