Terms


Gaeilge


ROCHTAIN AGUS ÚSÁID AN TSUÍMH GHRÉASÁIN SEO

Tugtar na nithe seo faoi réir na dTéarmaí agus Coinníollacha Úsáide agus ba chóir iad a léamh go cúramach. Má théann tú ar aghaidh, tá tú ag dearbhú go nglacann tú leo. Cé go bhfuil Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha(N22BBM) gach chéim réasúnta a ghlacadh chun cruinneas agus comhláine na faisnéise ar leathanaigh an tsuímh seo a chinntiú, ní féidir léi glacadh le haon fhreagracht dhlíthiúil as aon mhíchruinneas nó neamh-iomláine sa bhfaisnéis sin.

NÍL N22BBM freagrach as aon leathanaigh lasmuigh den suíomh nó nasctha leis an suíomh.

Ciallaíonn ÁR MBEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS nach roinntear aon r-phost a seoltar chugainn le tríú páirtithe.

SÉANADH DLITEANAIS: Maidir le doiciméid nó comhaid atá ar fáil ón bhfreastalaí seo, ní thugann N22BBM ná aon fhostaí dá chuid, aon bharántas, sainráite ná intuigthe, lena n-áirítear barántais indíoltacht ná oiriúnacht d’aon fheidhm ar leith, ná ní ghlacann freagracht dhlíthiúil ná dliteanas dlíthiúil as cruinneas, iomláine ná úsáideacht aon fhaisnéis, gléasra, táirge, nó próiseas a nochtaítear, ná ní dhéanann ionadaíocht dá n-úsáidfí é, nach sárófaí cearta atá faoi úinéireacht phríobháideach.

STÁDAS CÓIPCHIRT: Mura luafar a mhalairt, is é N22BBM úinéir gach cóipcheart agus aon cheart eile i ngach ábhar atá ar an suíomh seo.

Is ar mhaithe le heolas agus/nó le húsáid phearsanta amháin is féidir na doiciméid agus na grafaicí gaolmhara ar an suíomh seo a úsáid. Is ar mhaithe le féachaint in athuair orthu nó chun sleachta a chló d’úsáid phearsanta amháin a ceadaítear aon chóipeanna de na leathanaigh seo a shábháil ar dhiosca nó ar aon mheán stórála eile. Ní ceadaítear na doiciméid agus na grafaicí gaolmhara ar an suíomh seo a athrú in aon slí. Ní ceadaítear ach oiread aon ghraificí ón suíomh seo a úsáid scartha ón dtéacs a ghabhann leo.

Níl sé ceadaithe aon chuid den suíomh seo a atáirgeadh ná a stóráil in aon suíomh gréasáin eile ná in aon chóras ná seirbhís aisghabhála leictreonach, poiblí ná príobháideach, gan cead scríofa a bheith faighte ó N22BBM. Níl cead ainm ná lógó N22BBM a úsáid ná a chur ar taispeáint, gan chead scríofa roimh ré ó N22BBM.

Forchoimeádtar gach ceart nach ndeonaítear go sainráite sna Téarmaí seo.


English


ACCESS TO AND USE OF THIS WEBSITE

Is provided subject to the Terms and Conditions of Use which you should read carefully. By proceeding further, you are confirming that you accept them. While N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development(N22BBM) has taken all reasonable steps to ensure the accuracy and completeness of the information on the pages of this site, it can accept no legal liability in respect of any inaccuracy or incompleteness in such information.

N22BBM is NOT responsible for the contents of any off-site pages referenced or linked to.

OUR PRIVACY POLICY means any e-mail addresses submitted are not shared with third parties.

DISCLAIMER OF LIABILITY: With respect to documents or files available from this server, neither N22BBM nor any of their employees, makes any warranty, express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed, or represents that its use would not infringe privately owned rights.

COPYRIGHT STATUS: Unless otherwise stated, the copyright and any other rights in all material on this site are owned by N22BBM.

Use of documents and related graphics on this site is for information and/or personal use only. Any copies of these pages saved to disk or to any other storage medium may only be used for subsequent viewing purposes or to print extracts for personal use. No documents or related graphics on this site are to be modified in any way. Graphics on this site are not to be used separately from the accompanying text.

No part of this site may be reproduced or stored in any other website or included in any public or private electronic retrieval system or service without N22BBM prior written permission. No use or display may be made of the names or logos N22BBM, without N22BBM prior written permission.

Any rights not expressly granted in these Terms are reserved.