N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha

Tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas gur láithreán tógála beo is ea an forbairt bóthair an N22 agus tá sé daingnithe ó rochtain an phobail. Riachtanas docht sláinte agus sábháilteachta is ea é seo. Níl an láthair féin oiriúnach don phobal dul isteach ann agus tá an duine a théann isteach ann á chur féin i mbaol agus ag briseadh an dlí. Tá an srianadh seo i bhfeidhm i gcónaí lena n-áirítear laethanta nuair ná bíonn aon obair ar siúl.

Iarraimid oraibh bheith ag comhoibriú linn maidir leis seo agus gan dul isteach sa láthair oibre ag am ar bith, le bhur dtoil. Sárú tromchúiseach is ea é ar Achtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair má théann tú isteach anseo agus cuirfidh tú do shábháilteacht féin go mór i mbaol.

N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development

Please be aware that the site of N22 road development is an active construction site and is secured from access by the public. This is a strict health and safety requirement. The site itself is not suitable for access by the public and anyone doing so is taking a risk with their own safety as well as breaking the law. This restriction applies at all times including days when no work is being undertaken.

We would therefore ask for your cooperation in this and please do not enter the worksite at any time. To do so is a serious breach of the Safety, Health and Welfare at Work Acts as well as being a serious risk to your own safety.

Thank you.

Jons Civil Engineering/John Cradock JV Ltd.

Share this post