Updates and Notifications

N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

Fógra d'Ealaíontóirí / Notification to Artists:Ba mhaith linn sibh a chur ar an eolas go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag reáchtáil comórtais d’ealaíontóirí a bhféadfadh spéis a bheith agat ann:Tá an Coimisiún Céatadán don Ealaín: Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne - Maigh Chromthaanois beo ar shuíomh Gréasáin Chomhairle...

Read more...

Tógáil Acomhal Thonn Láin / Construction of Toonlane Junction

Tá Acomhal Thonn Láin suntasach i gcomhthéacs scéim fhoriomlán an N22BBM toisc go bhfuil sé ar cheann de thrí acomhal lán ghluaiseachta ar an scéim.The Toonlane Junction is significant in the context of the overall N22BBM scheme as it is one of only three full-movement junctions on the scheme.Construction...

Read more...

N22BBM S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin / S24 Coolyhane Overbridge – Update

Droichead 3-réise is ea an S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin, a thógann L-7480 Bóthar Áitiúil Chúil Liatháin a thrasnaíonn thar príomhlíne nua an N22. Tá suntas áirithe ag baint leis an struchtúr seo toisc gurb é an chéad struchtúr ar an tionscadal é a bheidh oscailte d’úsáid phoiblí. Tá an droichead...

Read more...