N22BBM S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin / S24 Coolyhane Overbridge – Update

N22BBM S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin / S24 Coolyhane Overbridge – Update

Droichead 3-réise is ea an S24 Tar-dhroichead Chúil Liatháin, a thógann L-7480 Bóthar Áitiúil Chúil Liatháin a thrasnaíonn thar príomhlíne nua an N22. Tá suntas áirithe ag baint leis an struchtúr seo toisc gurb é an chéad struchtúr ar an tionscadal é a bheidh oscailte d’úsáid phoiblí.
Tá an droichead 13m ar leithead agus fad iomlán de 60m. Tá príomhréise an struchtúir os cionn 25m agus réisí cliathánacha atá díreach os cionn 10m. Ar an scéim seo féachtar air mar struchtúr atá ar mheánmhéid.
Tá 60kph mar Luas Dearaidh don trácht a bheidh ag trasnú an struchtúir.

S24 Coolyhane Overbridge is a 3-span overbridge, carrying the L-7480 Coolyhane Local Road, which crosses over the new N22 mainline. This structure is significant as is the first structure on the project to be open for public use.
The bridge is 13m wide, with an overall length of 60m. The main span of the structure is over 25m in length, with side spans of just over 10m. On this scheme, it is considered to be a mid-sized structure.
The Design Speed for traffic crossing the structure is 60kph

To view the full update please follow the Link below:

N22 BBM S24 Coolyhane Overbridge update – Ghaeilge

N22 BBM S24 Coolyhane Overbridge update – English

Share this post