Nuachtlitir Uimh. 1 / Newsletter No. 1

Nuachtlitir Uimh. 1 / Newsletter No. 1

Fáilte go dtí an chéad nuachtlitir de chuid Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha.

Welcome to the first newsletter of the N22 Baile Bhuirne – Macroom Road Development.

Más mian leat a bheith curtha leis an liosta cúrsaíochta dár nuachtlitir trí ríomhphost, déan teagmháil linn ag info@n22bbm.ie

If you would like to be added to the circulation list for our newsletter please email us on info@n22bbm.ie

Share this post