N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha – N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development.

Fógra i dtaobh Oibreacha Bóthair a bheidh ar an N22 i gCúil Chomhair ar an mbóthar ó Chorcaigh isteach go Maigh Chromtha – Ghaeilge

Notice of Upcoming Roadworks on the N22 at Coolcour on the Cork approach to Macroom – English

Share this post