N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha – N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development.

Oibreacha Bóthair nach mór críochnaithe ag Acomhal Chúil Chomhair ar an N22 atá ann cheana – Ghaeilge

Substantial Completion of Roadworks on the Existing N22 at Coolcour Junction, Macroom – English


Share this post