Nóta Faisnéise – Information Note

Nóta Faisnéise – Information Note

Tá sraith nua de Europe From Above ag tosú ar chainéal teilifíse National Geographic oíche Dé hAoine 10 Meán Fómhair 2021 ag 9.00pm.

Tá Éire le feiceáil ag an tús, sa tsraith seo agus tá an chéad 10 nóiméad den chlár bunaithe ar thionscadal Forbartha Bóthar Bhaile Nuirne go Macroom an N22. Tá an fócas ar bhíomaí coincréite réamhtheilgthe a iompar agus a shuiteáil ar Dhroichead Abhainn Laney i Maigh Chromtha. Tá píosaí scannáin drón den scoth sa cheantar agus is fiú go mór féachaint air.

Is féidir an cainéal teilifíse National Geographic a fháil ag na bealaí seo a leanas: 129 ar SKY – 526 ar Eir – 225 ar Vodafone – 268 ar Virgin Media.

There is a new series of Europe From Above commencing on National Geographic TV channel on Friday night 10th September 2021 at 9.00pm.

Ireland features first in this series and the first 10 minutes of the programme is based on the N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development project. The focus is on the transportation and installation of precast concrete beams on the Laney River Bridge in Macroom. The piece contains excellent drone footage of the area and is well worth watching.

National Geographic TV channel can be found at the following channels: 129 on SKY – 526 on Eir – 225 on Vodafone – 268 on Virgin Media.

Share this post