Tógáil Acomhal Thonn Láin / Construction of Toonlane Junction

Tógáil Acomhal Thonn Láin / Construction of Toonlane Junction

Tá Acomhal Thonn Láin suntasach i gcomhthéacs scéim fhoriomlán an N22BBM toisc go bhfuil sé ar cheann de thrí acomhal lán ghluaiseachta ar an scéim.

The Toonlane Junction is significant in the context of the overall N22BBM scheme as it is one of only three full-movement junctions on the scheme.

Construction of Toonlane Junction – Ghaelige

Construction of Toonlane Junction – English

Share this post