N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

N22BBM FÓGRA POIBLÍ / PUBLIC NOTICE

Fógra d’Ealaíontóirí / Notification to Artists:

Ba mhaith linn sibh a chur ar an eolas go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag reáchtáil comórtais d’ealaíontóirí a bhféadfadh spéis a bheith agat ann:


Tá an Coimisiún Céatadán don Ealaín: Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha
anois beo ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí.
Tá treoirlínte i mBéarla agus i nGaeilge uaslódáilte.
Is iad na príomhdátaí don chomórtas seo ná:
• 5 Deireadh Fómhair 2022 – seisiún faisnéise ar líne
• 12 Deireadh Fómhair 2022 – cuairteanna pearsanta ar láthair
• 23 Deireadh Fómhair 2022 – dáta deiridh d’aighneachtaí


Chun iarratas a dhéanamh, ní mór d’ealaíontóirí dul chuig an rannán “Do Chomhairle” de shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí. Ní mór duit clárú leis an rannán “Do Chomhairle” ag úsáid do sheoladh ríomhphoist chun iarratas a dhéanamh.
Lean an nasc seo le do thoil: https://www.yourcouncil.ie/en agus cliceáil ar an íocón “Coimisiún Ealaíne Poiblí”.
Má bhíonn aon deacrachtaí ag éinne iarratas a dhéanamh tríd an suíomh Gréasáin, ba cheart dóibh dul i dteagmháil le arts@corkcoco.ie

An Coimisiún Céatadán don Ealaín: Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha – Ghaeilge

Notification to Artists:

We would like to inform you that Cork County Council is running a competition for artists that you may be interested in:
The Per Cent for Art Commission for the N22 Baile Bhuirne – Macroom Road Development is now live on Cork County Council’s website.


Guidelines in both English and Irish have been uploaded.
Key dates for this competition are:
• 5th October 2022 – online information session
• 12th October 2022 – In person site visits
• 23rd of October submission closing date.

To apply, artists need to go to” Your Council” section of Cork County Council’s website. You will need to sign up to “Your Council” section with your email in order to apply.
Please follow this link: https://www.yourcouncil.ie/en and click on the “Public Art Commission” icon.
If anyone has any difficulties applying via the website, they should contact arts@corkcoco.ie

Per Cent for Art Commission: N22 Baile Bhuirne – Macroom Road Development – English

Share this post